Karkvabalis

Rugsėjo 1-oji – šventė Lietuvos Šeimose. Ar tikrai?

Kardeliai, bruzdesys, uniformos, širdyse susimaišęs nerimas ir džiaugsmas, pasipuošę pedagogai, mokiniai, garsus skambutis kviečiantis visus pailsėjusius pradėti Naujus mokslo metus, ateiti į klasę, sutikti besišypsančias Mokytojos akis, atsisėsti į suolą, pasakyti „Labas!” klasės draugui ar draugei …

Visos Lietuvoje gyvenančios Šeimos esame pripratę ir pamėgę mūsų Rugsėjo 1-ąją!

Kad ir koks jaudulys ir pasiilgimas mus aplanko šį rytą, mes visi Mokslo ir žinių dieną paminime, švenčiame skirtingai, nors kartu ir panašiai.

Vieni, kas auginame Atžalas, einančias į pirmąsias klases, norime nepriekaištingos dienos: puošiamės, ruošiamės, perkame gėles… ir skubame pasisveikinti su Pirmąja Mokytoja, būsimais klasės draugais, su kuriais Jūsų Atžala praleis didžiąją dienos dalį.

Kiti, kurių Šeimose auga pradinukai, jau keliaujame ramiau, tvirtu žingsniu, žinodami, kas mūsų Šeimos laukia, kokius klasės draugus bus miela sutikti, o nuo kurių norėsis nusukti akis įšoną, o gal… išsidrąsinti ir pasakyti „Labas!”. Penktokų Šeimos keliauja pasitikti iššūkių ir susitikimų su įvairiais nepažįstamais žmonėmis, mokytojais dalykininkais… Gera matyti, kaip Senjorai pensininkai taip pat mielai ateina į mokyklų kiemus prisiminimų vedami.

Džiaukimės šia diena, visada vienaip ar kitaip dalyvaukime Naujų mokslo metų šventėje.

Mūsų Lietuvos valstybė – viena iš nedaugelio šalių, švenčianti ir mokanti kultūringai paminėti Mokslo ir žinių dieną. Daugelyje JAV ir Australijos mokyklų Rugsėjo 1-oji yra paprasta darbo diena.

Kad šventė vyktų sklandžiai susipažinkite su ,,Patarimų penketu Mokslo ir žinių dienai”. Kas patiks – patarkite savo Atžaloms ir Šeimai, kas netiks – savaime pamiršite!

 

„Patarimų penketas Mokslo ir žinių dienai“

  1. Atsipalaiduokite, neįsitempkite, nes savo įtampa TIKRAI PASIDALINSITE su savo Atžala. Pagalvokite apie vaikus, juk ne jums reikės sėdėti suole, bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, vaikais, „pasistumdyti“ eilėje dėl bandelės.
  2. TIK TEIGIAMAI ir GERANORIŠKAI kalbėkite apie Mokyklą, Mokytojus, Mokslus.
  3. Ryte keliaujant į mokyklą PAPASAKOKITE linksmą, gerą istoriją apie save mokykloje. ,,Negrūskite informacijos: tave ten išmokys, pamokys, žinosi, reikės sedėti, klausyti, nežiopsok…
  4. PRISIMINKITE, Mokytojai taip nuoširdžiai išgyvena ir nori, kad viskas vyktų sklandžiai, kad visi būtų geros nuotaikos.
  5. Jei kažko nespėjote atlikti, patikėkite, tik Jums atrodo, kad visi tai žino, tikrovėje taip nėra. Visi Mokslo ir žinių dieną nuoširdžiai DOMISI savo vaikais.

 

Taigi lengvu, pailsėjusiu žingsniu eikime pasitikti Naujų  mokslo metų!

 

Ir dar…,,nereikalaukite” visą šventę, saulei šviečiant ar lietui lyjant, nenulaužti ir gražiai laikyti gėlę! Tai labai atsakingas ir sunkus darbas. Pasiūlykite pasidalinti atsakomybe ir tai daryti DRAUGE!

 

Tags: , , ,